VÕTA ÜHENDUST: +372 6777 444 Saada küsimus
EST ENG RUS FIN
Haven Kakumäe teenuste arendamine

Lühikirjeldus:

Haven Kakumäe sadama jätkusuutlikule arengule kaasaaitamiseks soetati projekti raames iseliikuv raam-kraana suurte (kuni 130 t) aluste tõstmiseks ja transportimiseks, sh soojustatud ellingusse talvehoiuks ja aluse hoolduseks. Tänu projektile on võimalik alates 2018. aasta sügisest pakkuda Eestis uuele unikaalsele sihtrühmale sadamateenust, mis aitab ühelt poolt tõsta uute klientide reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ning teiselt poolt sadama majanduslikku jätkusuutlikkust.

Eesmärgid:

  • Investeeringute kaudu sadamateenuste mitmekesistamine jahiga külastajatele , mille abil suureneb oluliselt Haven Kakumäe ja laiemalt piirkonna külastajate arv ja konkurentsivõime.
  • Reisimotivatsiooni soodustamine Eesti ja kitsamalt Tallinna külastamiseks ning külastusaja pikendamiseks läbi uue sadama teenuse pakkumise (tõste-kraana teenus suurte aluste tõstmiseks) alates 2018.a sügisest.

Tulemused:

  • Sadama teenuste valik ja kvaliteet tõuseb läbi iseliikuva raam-kraana soetamise kuni 130 t laevade tõstmiseks ja transportimiseks.
  • Kakumäe sadamat külastavate välismaiste aluste arv kasvab ca 5 korda võrreldes 2017. aastaga.
  • Kakumäe sadamat külastatavate väliskülastajate arv kasvab 5 korda võrreldes 2017. aastaga.
  • Välismaiste aluste Kakumäe sadamas viibitud keskmine aeg suureneb 4 tunni võrra.

Fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 199 962,88 eurot

Ajalugu

Umbes 4000 aastat tagasi kerkis Kakumäe poolsaar merest välja väikeste saartena. Ühinenult moodustasid nad 2 km pikkuse saare, mis lõpuks liitus mandriga.

Kakumäed mainitakse esmakordselt 1467 (Kakamaye). 1561. aastast on Kakumäe kuulunud Haabersti piirkonda, mis saksa keelest tuletatuna tähendas “kaera”.

Alates 16.sajandi lõpust kuulus Kakumäe Haabersti linnamõisa alla. Mõisahoone ise paiknes praeguse loomaaia peasissepääsu kohal kahel pool Paldiski maanteed. Kuni 1817. aastani kuulus Haabersti mõis administratiivselt Tallinna linnapolitsei alluvusse, kuid hilem liideti Keila kihelkonna koosseisu. Kakumäe oli Haaberstis asuv küla kuni 1975.aastal liideti Tallinna linnaga. Tänane Kakumäe on Haabersti halduslinnaossa kuuluv asum.

Kakumäe sadamaala kuulus pikka aega Suurevälja talu territooriumile (sadama vahetus läheduses on ka seepärast Suurevälja tänav). Esimese iseseisvusperioodi lõpuni kuulus sadamaala pr Luise Grosssfeldt ́ile ja kuni made tagastamiseni 90-te alguses oli omanikuks M.S.Kirovi nimeline kalurikolhoos.

Kirovi kalurikolhoos ehitaski piirkonda esimese merele mineku infrastruktuuri – muuli väikestele kalalaevadele. Kalasadamasse rajati ka kalavõrgu tootmise/parandamise hooned, hiljem preservitsehh jt kala töötlemise hooned.

1991.aastal asutatud AS Spratfil erastas/omandas kalatöötlemise hooned. Muud sadamaga piirnevad maad tagastati endistele omanikele või erastati.

2004.aastal omandas Sander Kausile ja Sven Maanurmele kuuluv investeerimisettevõte Baltreal Invest Lesta 10 kinnistu Kakumäe sadama piirkonnas. Pooletesie aasta jooksul omandati veel Lesta 11, Lesta 20, Lesta 22 ja sadama kinnistu (Nooda tee 8). 2005.aasta veebruaris algatati detailplaneering, millega sooviti piirkond muuta multifunktsionaalseks jahisadama alaks.

2006.aastal loodi investoritega koos OÜ Kakumäe Jahisadam, mis omandas Baltreal Investilt kinnistud ning võttis üle piirkonna arendustegevuse. Kakumäe Jahisadam kaasas investoritelt raha kinnistute omandamiseks ja arendamiseks.

Sander Kaus ja Sven Maanurme kõrval (Baltreal Investi omanikud) olid suurimad investorid Jaan Pillesaar, Peeter Mänd, Hannes Tamjärv jt.

Peale 5.5 aastat tööd kehtestati 2010.aastal lõpuks detilaplaneering, mille kohalikud elanikud koos MTÜ-ga Kakumäe Selts vaidlustasid kohtus, sooviga, et planeering tühistataks. Kohtumenetlus sai läbi 2013.aasta lõpus, kui ka riigikohus ei olnud tuvastanud vigu planeeringu koostamisel/menetlemisel, milles kohalikud elanikud koos seltsiga arendajale ja linnale etteheiteid tegid.

2014.aastal koostas sadamale ametliku vapi heraldic Priit Herodes. Vapile on kantud piirkonda iseloomustav sõmboolika ja moto UT CLASSIS NAVIGET (et laevad sõidaksid). Kakumäe Sadama vapp on kantud Eesti Muinsuskaitse Seltsi heraldikakolleegiumi vapimatriklisse 21. mail AD 2014.

2014.aasta keskel alustasid Kaarma perekonnale kuuluv OÜ Estmare Invest ja OÜ Kakumäe Jahisadam läbirääkimisi uue investori kaasamise ja piirkonna edasiarendamise kohta. Läbirääkimiste tulemusel moodustati 2015.aastal ühiselt uus investeerimisühing Haven Kakumäe, mis omandas kinnistud ja teostab sellest hetkest alates sadama ja seda ümbritsevate kinnistute arendust.

Saada küsimus
* Kohustuslikud väljad
Palume täita kõik kohustuslikud väljad!
Aitäh!
Vastame Teile esimesel võimalusel.